Základy klinické obezitologie

Recenze

klinicka_obezitologiesm.jpgZáklady klinické obezitologie
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer a kolektiv
Grada, 2004

Prevalence obezity v evropských zemích je v současné době 10-40 % a Česká republika zaujímá čelní místa ve všech statistikách. Tento jev jde na vrub stoupající energetické bilanci (příjem energie je vyšší než výdej). V některých zemích (mezi ně patří i ČR) se v posledních letech průměrný příjem energie nezvýšil, významně ale poklesla pohybová aktivita. Obezita je, jak známo, celosvětovou epidemií a chorobou, která na sebe „strhává“ nemoci další. Tento trend je zapotřebí zastavit. Zda se takový úkol alespoň zčásti podaří vyřešit, je otázkou. Každopádně je k tomu zapotřebí zlepšit obecnou informovanost, zejména mezi praktickými lékaři. Pro všechny odborníky, kteří přicházejí do kontaktu s obézními pacienty, je určena kniha Základy klinické obezitologie.

Publikace na 340 stranách shrnuje všechny dosud známé poznatky z obezitologie. Úvodní kapitoly se zabývají epidemiologií a zdravotními riziky obezity(Hainer), metabolickým syndromem (Svačina) a velmi podrobně její etiopatogenezí. Dále jsou popsány metody vyšetření obézních pacientů (Kunešová) a souvislosti obezity a tkáňového metabolismu(Kopecký). Terapie obezity je probrána ze všech aspektů: léčba dietou (Kunešová), pohybovou aktivitou (Štich), kognitivně behaviorálním přístupem (Málková) a farmakoterapií (Hainer). Pro případy extrémní obezity je nutno znát možnost chirurgické léčby(Fried). Velmi znepokojující je nárůst výskytu obezity v dětském věku a proto je i tomuto tématu věnována celá kapitola (Lisá). Publikaci uzavírá pojednání zaměřené na možnosti prevence obezity, která je nejúčinnější metodou k odvrácení hrozivého nárůstu počtu lidí s nadbytečnými kilogramy. Publikace vysoce informačně denzitní, je určena zejména lékařům, velice dobře ji využijí lektoři společnosti STOB.

Facebook