Kalkulátor BMI

Potřebujete opravdu hubnout? Výpočet BMI…

Váha (v kg)

Výška (v cm)

Vaše BMI


Pásma BMI | Procento tuku v těle | Obvod pasu


 

Pásma BMI:

podváha méně než 18,5
normální hmotnost 18,5 – 24,9
nadváha 25 – 29,9
obezita I.stupně 30 – 34,9
obezita II.stupně 35-39,9
obezita III.stupně nad 40

 

Procento tuku v těle:

BMI by však neměl být jediným kritériem k rozhodnutí, zda člověk má či nemá nadváhu. Mnoho aktivních sportovců (zejména v silových sportech) může mít BMI na rozhraní nadváhy a obezity (kolem hodnoty 25) a přesto nelze říci, že mají nadměrné množství tukové hmoty. V současné době se používá řada přístrojů, které většinou na principu bioimpedance (rozdíly v elektrické vodivosti tukové tkáně a tkání ostatních) změří, jakou část váhy člověka představuje tuková tkáň. U mužů je normální, jestliže10-20 % hmotnosti tvoří tuk. U žen je toto číslo vyšší a činí podle věku 20-30%. Při hubnutí by mělo jít hlavně o to, aby klesalo procento tuku v těle až na hodnoty, které se co nejvíce blíží normě. Při měření tělesného tuku se často používají přístroje, které dotyčný drží oběma rukama, často také váhy, které měří tělesný tuk. Zatímco přístroje do ruky proměří horní polovinu těla (mírně tedy nadhodnotí výsledek u lidí, jimž se tuk hromadí více v horní části těla), váhy proměří tělo od pasu dolů (mírně tedy nadhodnotí výsledek zejména u žen, jimž se tuk hromadí více v dolní polovině těla). Tyto jednoduché přístroje jsou také ovlivněny aktuálním zavodněním organismu. Je-li člověk například po fyzické námaze hůře zavodněný, ukáže mu váha s měřením tuku paradoxně horší výsledek než měl před cvičením. Pokud tedy chcete používat správně váhu s měřením tuku, je zapotřebí se měřit vždy ve stejnou dobu – nejlépe ráno, tak, aby bylo možno sledovat skutečný trend úbytku tuku. Není vhodné, aby se měřily ženy v průběhu menstruace, kdy je tělo zavodněné naopak více. Nejobjektivněji lze změřit složení těla přístrojem Bodystat. Měří se vleže, elektrody jsou nalepeny na horní i dolní končetinu a před měřením se doporučí vhodný režim. Vyhodnocovací software používá kvalitní antropometrické rovnice a výsledek je pacientovi vytištěn, včetně propočtu jeho energetické spotřeby a stanovení horní i dolní hranice optimální váhy vzhledem k jeho tělesné konstituci.
V současné době nejvíce používaný je přístroj Inbody.

Novou možností měření tělesné skladby je ultrazvukový přístroj Bodymetrix.

 

Obvod pasu:

Posledním z důležitých ukazatelů je i obvod pasu. Pokud je vyšší než 80 cm u žen a 94 u mužů, je to signálem, že se tuk hromadí v rizikové(centrální)oblasti. Pokud číslo přesáhne 88 cm u žen a 102 u
mužů, je vhodné ihned začít se změnou životního stylu.


Měření ultrazvukovým přístrojem Bodymetrix (i bez dalších konzultací) můžete absolvovat zde:
Praha – poradna MUDr. Václavy Kunové