Obchodní podmínky

Identifikační údaje provozovatele:

Název společnosti:
MUDr. Václava Kunová
IČ: 03660061
DIČ: CZ03660061

Adresa:
Ulice: Údolní 316/94
Město: Praha 4
PSČ 142 00

Kontaktní údaje
Email: info@rozumnehubnuti.cz
web: www.rozumnehubnuti.cz
tel. : 603 443 722

Popis nabízeného zboží:
Prodávající nabízí elektronické formy knih (e-knihy)  E-knihy jsou  umístěné na www.rozumnehubnuti.cz ve formátu PDF.
E-knihy lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.rozumnehubnuti.cz.

 

Způsob platby a plnění:
Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.
Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay.
Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude nakupujícímu automaticky zaslána upomínka.
Po uhrazení kupní ceny obdrží nakupující na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy.V případě, že by nakupujícímu nepřišel odkaz na stažení e-knihy, je nutné informovat provozovatele na mail: info@rozumnehubnuti.cz

Informace o odstoupení od smlouvy a reklamační řád:
V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail provozovatele info@rozumnehubnuti.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel oznámí nakupujícímu e-mailem, že tuto situaci bere na vědomí. Poté vrátí nakupujícímu kupní cenu, kterou nakupující uhradil na účet, ze kterého byla platba uhrazena, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od stornování objednávky.

Ochrana osobních údajů:
Nakupující spolu s objednávkou e-booku uděluje poskytovateli souhlas ve smyslu § 5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování osobních údajů, a to pouze k potřebám poskytovatele.
Poskytovatel uchovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailovou adresu nakupujícího za účelem evidence vracejícího se zákazníka.
Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany nakupujícího odvolán e-mailem provozovateli.

 

Obchodní podmínky:

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k elektronickým publikacím, jejichž autorkou je MUDr. Václavá Kunová.

Základní údaje

Nabízející (Dodavatel)

Jméno: MUDr. Václava Kunová

Ulice: Údolní 316/94

Město: Praha 4

PSČ 142 00

Číslo bankovního účtu: 3103196601/5500

IČ: 03660061
DIČ: CZ03660061

Dodavatel není plátcem DPH

Kontaktní údaje

Email: info@rozumnehubnuti.cz

web: www.rozumnehubnuti.cz

tel. : 603 443 722

Zájemce (Kupující)

Zájemce je osoba nebo právní subjekt, který s Nabízejícím uzavřel Obchodní smlouvu tím, že provedl objednávku elektronické publikace (e-booku). Vztahy Nabízejícího a Zájemce se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují smlouvu, jejímž předmětem je nabídka a získání e-booků autorky MUDr.Václavy Kunové (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.rozumnehubnuti.cz.

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti Nabízejícího a Zájemce.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem. I v případě, že Zájemcem je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoli jeho šíření nebo poskytování třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že použití informací uvedených v e-booku je v rukou kupujícího a že za ně autor e-booků nenese žádnou odpovědnost.

Čl. II – Ochrana osobních údajů a informací

2.1. Prohlášení Nabízejícího: Václava Kunová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, které jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Nabízející vyžaduje od Kupujícího jen minimální možné množství osobních dat, takových, které umožní identifikaci subjektu, aby mohlo dojít k úspěšnému doručení objednaného e-booku a vystavení faktury.

2.2. Osobní data a údaje o nákupech Zájemce jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití.

2.3. Kupující souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení s novinkami a nabídkami dodavatele, z těchto e-mailových nabídek se může kdykoli odhlásit.

Čl. III – Závěrečná ustanovení

3.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 11.3. 2018. Václava Kunová si vyhrazuje právo na doplnění nebo změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webu www.rozumnehubnuti.cz a označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se řídí vždy aktuální verzí obchodních podmínek.