Je aspartam bezpečné sladidlo?

Dotazy

Všechna sdělení, která se snaží varovat spotřebitele před používáním aspartamu tvrdí, že nebezpečím pro organismus je látka z něj vznikající – formaldehyd. Poté, co bylo zjištěno, že formaldehyd je pro lidský organismus toxický, začal být podrobně zkoumán aspartam jako jeho zdroj. O jakém množství je ale řeč? Je aspartam jediným zdrojem formaldehydu?

Aspartam je sladidlo, které se v současné době používá přibližně ve výrobě přibližně 6 000 druhů potravin, nápojů, mléčných výrobků ,sladkostí a doplňků výživy . Dodnes bylo provedeno celkem 200 studií, které prokázaly jeho bezpečnost. Stále se však kolem něj vedou cyklicky se opakující a neproduktivní diskuse. Novou vlnu obav rozpoutaly výsledky autora Ramazziniho z roku 2005, který prokázal vyšší výskyt nádorů u potkanů, kteří konzumovali aspartam. Reakcí veřejnosti byl návrat zpátky ve prospěch cukru, jehož nadměrné používání je jasně spojeno s obezitou a diabetem II. typu.

Vědecká veřejnost je toho názoru, že aspartam je bezpečný pro všechny, s výjimkou lidí s vrozenou poruchou metabolismu fenylalaninu – fenylketonurií. Výrobky s aspartamem musí být dobře označeny, aby se tito lidé mohli výrobkům s aspartamem vyvarovat. Formaldehyd je produkován v mnohem větším množství v procesu trávení úplně „obyčejných“ potravin, jakými jsou rajčata nebo citrusové ovoce a ani zde nemůžeme mluvit o hladině, která by byla nebezpečná.

Kromě výše uvedených studií dokládá bezpečnost aspartamu i studie vedená americkým Národním institutem pro rakovinu, který zkoumal 340 045 mužů a 226 945 žen ve věku 50 -69 let. Nebyla zjištěna žádná statisticky významná spojitost mezi konzumací aspartamu a výskytem nádorových chorob. Samozřejmě, jako v případě jakékoli potraviny na světě platí i u přídatné látky aspartamu, že bychom neměli jeho konzumaci přehánět.

Maximální denní přípustná dávka na 1 kg hmotnosti člověka je 40 mg

Průměrná denní konzumace aspartamu v Evropě je 10 mg/1 kg

Člověk vážící 80 kg si může dovolit za den zkonzumovat 3200 mg aspartamu

1 litr coca-coly light = 500 mg aspartamu

Zpracováno s využitím materiálů uveřejněných na www.nutraingredients.com

Facebook