Archív pro rubriku Věda a výzkum

Švédský výzkum přináší nový pohled na úlohu tuků ve stravě dětí. Vyšší příjem cukru koreluje s vyšším BMI u dětí.

Výzkum provedený ve Švédsku prokázal, že vyšší příjem tuků ve stravě dětí je spojen s nižším BMI. Malin Haglund Garemo, dietoložka z Gothenburg University in Sweden uvádí, že je zapotřebí dalších studií, jejichž úkolem bude prokázat předpoklad, že obezita je způsobena časným zvýšením hladiny inzulínu v krvi, nikoli tuku. Ve svém sdělení prohlásila, že tyto výsledku by odporovaly všeobecně vžité myšlence, že tuk způsobuje zvýšení produkce inzulínu jako výsledek inzulínové rezistence.
(more…)

Pozor, nábor účastníků studie již skončil !!!!!

Sponzory studie jsou firmy: Bonavita, Racio,Protein foods, Bertolli, Dr. Staněk.

Česká republika se stala součástí rozsáhlé evropské studie, jejímž cílem je zjistit vliv všech faktorů, které se podílejí na účinnosti redukčního režimu a následném udržení váhových úbytků. Přestože již dnes máme k dispozici řadu teoretických poznatků, jejichž praktická aplikace vede ke snížení nadváhy, stále ještě chybí jejich výraznější propojení a zejména ověření v rámci velkého množství obézních. Je zapotřebí zcela precizně ozřejmit vliv zastoupení jednotlivých živin (bílkovin, tuků, sacharidů) v redukční dietě a působení glykemického indexu sacharidových potravin. Výsledky studie Diogenes přinesou možnost individualizovat redukční režim pravděpodobně i na základě odlišné genetické výbavy každého jedince. Tento fakt je součástí názvu celého projektu Diogenes (diet = způsob výživy, genes = geny, genetická výbava).
(more…)

TOPlist