Archív pro rubriku Obezita a zdraví

Často diskutovanou otázkou je úprava jídelníčku při tzv. antikoagulační léčbě – tedy u nemocných, kteří užívají lék warfarin. Protože tato léčba často není jen krátkodobou záležitostí, ale ve většině případů jde o léčbu dlouhodobou trvající několik měsíců (nebo i celoživotní), je nutné mít konkrétní představu o tom, které potraviny mohou být do jídelníčku zařazeny téměř bez omezení, na jaké si dát větší pozor a které by naopak neměly být v jídelníčku zastoupeny vůbec nebo jen minimálně. Rozhodně neplatí zjednodušené doporučení : “vyhýbat se zelenině”. Jak skloubit jídelníček pro snížení váhy s léčbou Warfarinem?

(more…)

Nemám rád, když se bezmyšlenkovitě přenášejí cizí slova do češtiny. V angličtině znamená slovo „morbid“ za prvé „chorobný, patřící k nemoci, způsobený nemocí“, za druhé „vyplývající z nemocné psychiky, zvláště s nezdravou tendencí zabývat se hrůznými či ponurými záležitostmi“ a teprve na třetím místě „hrůzostrašný, hrůzu nahánějící, ohavný“. Do češtiny jsme ovšem převzali toto slovo právě jen v tomto třetím významu. Proto nemám rád pojem „morbidní obezita“. Extrémně obézní člověk jistě nebývá krásný na pohled, ale že by musel nahánět hrůzu…

(more…)

Současná medicína má k dispozici velké množství diagnostických metod, od těch tradičních a jednoduchých, například sedimentace červených krvinek, až po ty nejsložitější a nejdražší, jako je pozitronová emisní tomografie. Vyšetřovací metody se liší nejen náročností vybavení a cenou, ale také zátěží pro nemocného a nároky na jeho přípravu.
(more…)

Česká obezitologická společnost ČLS JEP prosazuje již léta hierarchickou koncepci komplexní péče o obézní – základ pyramidy tvoří redukční kluby a dietní poradny, výše jsou lékaři (praktičtí, internisté, pediatři), kteří absolvovali specializační kurz v obezitologii, a nejvýše jsou obezitologická centra, zajišťující péči i o komplikované případy těžké obezity na úrovni krajů.
(more…)

Někteří to znáte – dlouho se neděje nic a pak najednou se začnou doktoři točit ze všech stran: vysoký tlak, vysoký cholesterol, vysoký cukr – všechno se nějak hatí. Jak je možné, že se najednou objeví tolik různých nemocí?
(more…)

I když většina lidí už snad ví, že zhubnout znamená spotřebovat (“spálit”) tukové zásoby, stále se setkáváme s velmi nerealistickými představami o možné či dokonce potřebné rychlosti hubnutí. Tato nerozumná očekávání jsou bohužel vyvolávána a utužována neseriózní, či dokonce podvodnou inzercí, se kterou se čas od času setkáváme i v poměrně solidních ženských a rodinných časopisech.
(more…)

Tuková tkáň je přirozenou součástí lidského těla, pro které má dvojí hlavní význam: 1. zásobárna energie, 2. ochranná vrstva kolem některých orgánů, např. ledvin, “výplň” např. ve tvářích apod.
(more…)

Otylost je definována jako nadměrné množství zásobního tuku v těle. Proto je za hubnutí možno považovat jen pokles masy tukové tkáně, nikoli ztrátu tělesné vody nebo dokonce svalové tkáně. Tuková tkáň přitom může ubývat jen jedním způsobem: lipidy, uskladněné uvnitř tukové buňky ve formě triacylglycerolů (triglyceridů, tří mastných kyselin vázaných na molekulu glycerolu), se aktivně, molekula za molekulou, dostávají přes buněčnou stěnu do krve.
(more…)

bandaz.gifChirurgické léčení obezity je dnes nedílnou součástí komplexního přístupu k tomuto onemocnění. Správně zvolený chirurgický zákrok u vybraných nemocných nabízí možnost výrazných váhových úbytků s dlouhodobým efektem a nízkým rizikem.
(more…)

Vzájemný vztah kouření a obezity není jednoduchý. Již déle než dvacet let je známo, že křivka závislosti celkové i kardiovaskulární úmrtnosti na tělesné hmotnosti má tvar plochého písmene J. Rozsáhlá studie publikovaná v roce 1999, přinesla přesvědčivé informace o zásadním vlivu kouření na vztah tělesné hmotnosti a úmrtnosti.
(more…)

TOPlist