Archív pro rubriku Studie Diogenes

Pozor, nábor účastníků studie již skončil !!!!!

Sponzory studie jsou firmy: Bonavita, Racio,Protein foods, Bertolli, Dr. Staněk.

Česká republika se stala součástí rozsáhlé evropské studie, jejímž cílem je zjistit vliv všech faktorů, které se podílejí na účinnosti redukčního režimu a následném udržení váhových úbytků. Přestože již dnes máme k dispozici řadu teoretických poznatků, jejichž praktická aplikace vede ke snížení nadváhy, stále ještě chybí jejich výraznější propojení a zejména ověření v rámci velkého množství obézních. Je zapotřebí zcela precizně ozřejmit vliv zastoupení jednotlivých živin (bílkovin, tuků, sacharidů) v redukční dietě a působení glykemického indexu sacharidových potravin. Výsledky studie Diogenes přinesou možnost individualizovat redukční režim pravděpodobně i na základě odlišné genetické výbavy každého jedince. Tento fakt je součástí názvu celého projektu Diogenes (diet = způsob výživy, genes = geny, genetická výbava).
(more…)

TOPlist